Steun ons en word donateur van het NAKK!!!

Download hier het formulier om kNAKKer te worden.


Regelmatig organiseren we projecten waarvoor we extra financiering kunnen gebruiken. Wilt u ons steunen met een gift, dan kunt u een bedrag overmaken op:

IBAN: NL73TRIO0379490854

t.n.v. Stichting Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet te Amsterdam

o.v.v. Gift.

NAKK heeft de status van een culturele ANBI waardoor donateurs belastingvoordeel  kunnen hebben.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voorwaarde is :

·     U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.

·     De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst of mail naar